Go To Content
:::

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-07-02
  • View count:4883

การใหม่เหนือเขตศูนย์กักกัน กรมแก้ไข กระทรวงยุติธรรม

ขั้นตอนการใช้บริการ:
1.รับบัตรคิว รอเรียกหมายเลขบัตรคิว
2.กรอกใบรายการสิ่งของที่ฝากส่งให้นักโทษขณะเข้าเยี่ยม
3.ลงบันทึกการเข้าเยี่ยม เมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว
4.รออยู่ที่บริเวณรอเยี่ยม เตรียมตัวเข้าเยี่ยมเมื่อสัญญาณไฟแสดงหมายเลขบัตรคิว

เวลาให้บริการ:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
วันธรรมดา ช่วงเช้า เวลา 08:00 น.-11: 00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น.-16:00 น.
วันหยุด ให้เข้าเยี่ยมเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือน
วันหยุด ช่วงเช้า เวลา 08:00 น.-11: 00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น.-16:00 น.

โทรศัทพ์:
หรือสายรวม 02-22611711 ต่อ 511、512、513

จำนวนครั้งในการเยี่ยม:
นักโทษระดับ 4 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง, ระดับ 3 สี่วัน 1 ครั้ง, ระดับ 2 สามวัน 1 ครั้ง, ระดับ 1 วันละ 1 ครั้ง

ข้อจำกัดในการฝากของเข้าเยี่ยม:
อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งละไม่เกิน 2 กิโลกรัม หนังสือ ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม

ที่ตั้งหน่วยงาน:
236201 No.2, Li-de Road, Tucheng Dist., New Taipei City.

พื้นที่โปรโมชั่น: 

新住民培力發展資訊網_泰語

Go Top