Go To Content
:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-06-05
  • View count:5152

Bộ Tư pháp – Sở Cải tạo phạm nhân – Trại giam Taipei

Nhận quy trình phục vụ:
1. Lấy số, chờ gọi đến lượt
2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào
3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo
4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần
Ngày thường: 8:00~11:00 sáng; 1:00~04:00 chiều
Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng
Ngàynghỉ: 8:00~11:00 sáng; 1:00~04:00 chiều

Điện thoại phục vụ:
hoặc tổng đài: (02)2261-1711# 511、512、513

Số lần thăm nuôi:
Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 4 ngày 1 lần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

Quy định mang đồ:
Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg; sách báo mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

Địa chỉ dịch vụ:
236201 No.2, Li-de Road, Tucheng Dist., New Taipei City.

Khu khuyến mãi:

新住民培力發展資訊網_越南語

Go Top